Sistema recollida paviments protectors

Solució completa per a la col·locació i recollida de paviments protectors. Carro d’instal·lació / recollida motoritzat i suports d’emmagatzematge proveïts de rodes i traslladables amb facilitat.

Categoria: